ناتوانی جنسی و دیابت شیرین

taking-blood-glucose-test

ناتوانی جنسی در 25 درصد جوانان و تقریبا 75 درصد افراد مسن مبتلا به دیابت شیرین گزارش شده است. ناتوانی جنسی این بیماران ارتباطی با کنترل کامل بیماری، طول مدت و مقدار انسولین مصرفی ندارد. اگرچه دیابت یک بیماری اندوکرینی می باشد اما هیچ گونه اختلال هورمونی یا نقص اندروژنی که باعث ناتوانی جنسی شود در این بیماران دیده نشده است. اثر اصلی دیابت روی سیستم عروقی و عصبی می باشد.

پس از گذشت 15 الی 16 سال از شروع بیماری اختلال در سیستم عصبی خودکار و سوماتیک توسط تست های عصبی آشکار خواهد شد. ارتباط اختلالات جنسی با نوروپاتی محیطی مشخص شده ولی ارتباطی بین اختلالات جنسی با رتینوپاتی و آریتمی دیده نشده است. اخیرا کاهش سطح پلی پپتیدهای روده ای و نوراپی نفرین در این بیماران گزارش شده است.

دیابت باعث اثر روی عروق بزرگ و کوچک می شود. مایکل در سال 1977 در 15 مرد دیابتی که به طور متوسط 13 سال از شروع بیماریشان می گذشت تغییرات فیبروتیک همراه با پرولیفراسیون انتیما کلسیفیکاسیون و تنگی در شریانهای اجسام غاری را گزارش نمودند. به هر حال ناتوانی جنسی در این بیماران به علت اختلالات عروقی و عصبی و در مواردی پسیکوتیک می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط