نارسایی کلیه و دیالیز

dialysis-machine

نارسایی کلیه و دیالیز در 50 درصد موارد باعث ناتوانی جنسی می شوند. سطح تستوسترون خون این بیماران پایین و گونادوتروپین ها بالا یا طبیعی می باشند.

ازدیاد تستوسترون به دنبال تجویز HCG یا کلومیفن دلالت بر اختلال در اثر فیدبک تستوسترون روی محور هیپوتالاموس- هیپوفیز دارد. ازدیاد غلظت پرولاکتین و بهبود توانایی جنسی به دنبال مصرف بروموکریپتین در این بیماران گزارش شده است.

ازدیاد سطح پاراتورمون هم در این بیماران می تواند مسئول ناتوانی جنسی باشد و لهذا کاهش سطح پاراتورمون باعث بالا رفتن غلظت تستوسترون و بهبود توانایی جنسی می شود.

درمان این بیماران با تجویز تستوسترون سبب عوارض جانبی می گردد. پیوند کلیه در 75 درصد موارد باعث بهبود اعمال جنسی می شود.

بیماریهای کبدی در ارتباط با الکل

هیپوگونادیسم و ژنیکوماستی اغلب به دنبال بیماریهای الکلیک کبد دیده می شوند. در این بیماران سطح تستوسترون پلاسما با وجود بالا بودن Te BG کاهش یافته ولی سطح گونادوتروپین ها بالا یا در حد طبیعی می باشد. کاهش پاسخ به کلومیفن و HCG باعث شده که نقص هم در محور هیپوتالاموس- هیپوفیزی و هم در بیضه ها مطرح گردد.

سطح استرادیول پلاسما در حد طبیعی یا کاهش یافته است. علت ژنیکوماستی در این بیماران بالا رفتن نسبت استرادیول به تستوسترون می باشد. مصرف الکل بدون بیماریهای کبدی و سوء تغذیه ای با اثر روی تولید تستوسترون باعث کاهش غلظت آن در پلاسما می شود.

سطح پلاسمایی LH پایین یا در حد طبیعی می باشد. پس در بیماران الکلیک نقص هم در محور هیپوتالاموس- هیپوفیزی و هم در عمل بیضه ها وجود دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط