بیماریهای آدرنال

human-kidney-crossection

کاهش میل و توانایی جنسی در اغلب بیماران مبتلا به سندرم کوشینگ دیده می شود. در بیوپسی بیضه این بیمارن ممکن است فقدان یا فیبروز سلول های لیدیک مشاهده گردد.

سطح تستوسترون اغلب پایین و سطح گونادوتروپین ها در حد طبیعی می باشد. بنابراین یک اثر مستقیم مهاری کورتیزول روی سلول های لیدیک مطرح شده است. کنترل بیماری باعث برگشت اعمال جنسی می شود. در بیماری ادیسون هم ناتوانی جنسی یکی از شکایات اصلی می باشد که علت آن ممکن است ضعف عمومی و کاهش عمل هیپوفیز باشد. با وجود آنکه سطح تستوسترون در حد طبیعی است در بیوپسی بیضه این بیماران تغییراتی در سلول های لیدیک دیده می شود.

تومورهای آدرنال با علائم زنانگی هم باعث ناتوانی جنسی می شوند. در بیوپسی بیضه این بیماران کاهش یا فقدان سلول های لیدیک همراه با تغییرات تخریبی در سلول های سمینیفر دیده می شود. کاهش سطح تستوسترون در این بیماران به علت اثر فیدبک منفی استروژن روی محور هیپوتالاموس- هیپوفیز می باشد. خارج کردن تومور با جراحی باعث بهبود علائم بیماری می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط