نشانه های اختگی

is_150130_vaccine_injection_800x600_

علائم بالینی افرادی که بعد از بلوغ اخته شده اند شبیه به بیماران آنورکیا (بیضه های غیب شده) می باشد. این افراد قادر به تماس جنسی نمی باشند ولی نعوظ در آنها دیده شده است. درمان این بیماران تجویز اندروژن در زمان مناسب می باشد. اثر اختگی بعد از بلوغ روی اعمال جنسی متغیر می باشد. 12 بیمار تحت بررسی قرار گرفتند. میل و توانایی جنسی به نسبت متفاوت در همه بیماران کاهش یافته بود. در 6 نفر از بیماران در حد کمی میل و توانایی جنسی باقی مانده بود. الیس و همکاران گزارش کرده اند که توانایی جنسی در 3 نفر از 7 بیماری که به علت کانسر پروستات اخته شده بودند حداقل تا 14 ماه برقرار بود.

با وجودی که به دنبال خارج کردن دو طرفه بیضه ها سطح تستوسترون تا 90% مقدار قبلی کاهش می یابد ولی بعضی اعمال جنسی تا مدتها برقرار خواهد بود.

اما در انتها اکثر بیماران مبتلا به کاهش میل و توانایی جنسی خواهند شد. درمان بجز در موارد کانسر پروستات تجویز اندروژن می باشد. در صورت کانسر پروستات از پروتزهای مصنوعی استفاده می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط