عدم تشکیل بیضه یا Vanishig

sperm-illustration

در بچه های مبتلا به این بیماری بیضه ها قابل لمس نمی باشند. تمایز این بیماری از کریپتورکیدیسم با تجسس موقع عمل جراحی، داده م شود. سیستم تناسلی خارجی تا قبل از بلوغ در این بیماران در حد طبیعی می باشد. در موقع بلوغ صفات ثانویه جنسی ظاهر نمی شوند و در صورت عدم درمان، علائم خواجگی پیدا خواهند شد. در موقع تجسس، وازدفران همراه با عروق گونادال و بقایای اپی دیدیم ممکن است دیده شوند، عدم وجود ساختمانهای سیستم مولرین به اضافه مردانه شدن سیستم تناسلی خارجی دلیلی است بر اینکه بیضه ها بعد از سه ماهه اول یا دوم جنینی از بین رفته اند. وجود عروق گونادال در انتهای وازدفران هم دلیلی بر اتصال بیضه ها به عناصر مزونفریک و نزول آنها می باشد. در توضیح علت بیماری احتمال چرخش عروق بیضه یا انسداد عروق مطرح می باشد.

بنابراین واژه بیضه های غیب شده از عدم تشکیل بیضه ها برای نامگذاری بیماری مناسب تر می باشد. جهت تمایز این بیماری از کریپتورکیدیسم از بررسی و تست های آندوکرینی هم استفاده می شود. در این بیماران سطح گونادوتروپین ها قبل از بلوغ بالا می باشد. سطح LH در کودکان سالم پایین و یا حتی غیر قابل اندازه گیری است.

همچنین در این کودکان برعکس بیماران کریپتورکیدیسمی به دنبال تجویز HCG سطح تستوسترون بالا نمی رود. مناسب ترین روش درمان تجویز اندروژن های با اثر طولانی در زمان شروع بلوغ می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط