افزایش پرولاکتین سرم

 

doctor-017

علل افزایش پرولاکتین سرم متنوع بوده شامل مصرف داروها، مهار گیرنده های دپامین، کاهش ذخیره دپامین، مصرف استروژن، اختلال در تیروئید، نارسایی کلیوی، دیالیز و تومور هیپوفیز می باشد.

تشخیص این بیماری بر اساس اندازه گیری پرولاکتین خون است. برای تمایز پرولاکتین ترشح شده از تومور هیپوفیز از دیگر علل هیپرپرولاکتینمی، تست تحریکی هورمون آزاد کننده تیروئید ممکن است مفید باشد.

اگر مشکوک به تومور هیپوفیز باشیم، باید پرتونگاری از جمجمه، توموگرافی حفره زین ترکی، بررسی میدان بینایی، سی تی- اسکن مغز و انژیوگرافی کاروتید انجام شود.

وقتی علت هیپرپرولاکتینمی تومور هیپوفیز است کاهش میل و توانایی جنسی شکایت 80-90 درصد بیماران می باشد. گالاکتوره در مردان فوق العاده نادر است. در اکثر بیماران با افزایش پرولاکتین سرم و کاهش توانایی جنسی سطح تستوسترون خون پایین و سطح LH پایین یا در حد طبیعی است. علت کاهش تستوسترون اثر مهاری پرولاکتین روی هیپوتالاموس و کاهش GnRH و بالنتیجه کاهش سطح LH از هیپوفیز می باشد.

مکانیسم اختلالات جنسی مشخص نشده است و تجویز اندروژن ها بدون کاهش در سطح پرولاکتین باعث بهبود اختلالات جنسی نمی شود.

بر اساس مطالعات، ادعا شده که اختلالات جنسی به علت اثر مستقیم پرولاکتین روی سیستم عصبی مرکزی است. پرولاکتین به علت مهار آنزیم پنج، آلفا- رودکتاز مانع تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون می شود. درمان اولیه بیماران با تومور هیپوفیز خارج کردن تومور است. این درمان در مردان به علت حجم زیاد تومور در موقع ظهور علائم اغلب موفقیت آمیز نمی باشد و باید از رادیوتراپی استفاده شود.

بهترین درمان در بیماری هیپرپرولاکتینمی دائمی استفاده از داروهای آگونیست دپامین مثل پروموکویپتین است. این دارو با افزایش سطح دپامین در هیپوتالاموس باعث کاهش غلظت پرولاکتین و طبیعی شدن سطح تستوسترون و بازگشت میل جنسی و در مواردی حتی کاهش  اندازه تومور می شود.

بروموکریپتین اثری در درمان بیماران مبتلا به ناتوانی جنسی با سطح طبیعی پرولاکتین ندارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط