سندرم لورنس- مون- بیدل

group-of-doctors

علائم این بیماری فامیلی با انتقال به طریق اتوزوم مغلوب، شامل هیپوگونادیسم و عقب ماندگی ذهنی، رتینیت پیگمانته، پلی داکتیلی، اختلالات کلیوی و کریپتور کیدیسم می باشد. علت هیپوگونادیسم نامشخص بوده اما ممکن است ثانویه به هیپوگونادوتروپیسم یا نقص اولیه در بیضه باشد. ناتوای جنسی در این بیماران بندرت نیاز به درمان دارد. سندرم الشترم هم یک بیماری فامیلی با انتقال اتوزوم مغلوب می باشد ولی عقب ماندگی ذهنی و پلی داکتیلی در آنها دیده نشده است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط