پان هیپوپیتوئیتریسم

doctor-with-patient

کاهش اعمال هیپوفیز همراه با کاهش ترشح گونادوتروپین ها به دنبال هر نوع ضایعه در هیپوتالاموس و یا هیپوفیز مثل رادیوتراپی، جراحی هیپوفیز، بیماریهای گرانولوماتوزو انفارکتوس هیپوفیز ایجاد می شود.

نوع مادرزادی پان هیپوپیتوئیتریسم به علت کاهش هورمون رشد باعث کوتاه ماندن متناسب اندامها می گردد. اکثر بیماران سابقه فامیلی و بیماری شناخته شده قبلی ندارند ولی با پرتونگاری از جمجمه ممکن است علائم تومور هیپوفیز در تعداد قابل توجهی از بیماران دیده شوند. در این بیماران علائم خواجگی به علت کاهش رشد بدن مورد توجه قرار نمی گیرند. در صورت بروز بیماری بعد از بلوغ اولین علامت هیپوگونادیسم در مراحل بعدی نارسایی تیروئید و سورنال می باشد.

در صورت وجود تومور در هیپوفیز پس از چند سال علائم کاهش میل و توانایی جنسی ظاهر می شوند. درمان بیماری بر اساس نوع ضایعه است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط