دسته بندی علل اختلالات جنسی

depositphotos_1525631_original-nurse

کاپلان برای توضیح علت اختلالات جنسی یک نظریه چند قطبی را ارائه می کند. اضطراب یا خشم و هر احساس قوی دیگر می تواند باعث اختلال عملکرد جنسی مثل کاهش یا فقدان میل جنسی، اختلال در نعوظ و یا ارگاسم شود. علل اضطراب برحسب شدت اختلاات روانی طبقه بندی می شوند. گاه وجود یک اضطراب نشانه ای از تعارضات ناخودآگاه عمیق تر می باشد. کاپلان علل اختلالات جنسی را به سه دسته تقسیم می کند که شامل سطح ضعیف یا رویی، سطح میانی و سطح عمیق می باشند.

انتظارات جنسی غیر واقع گرایانه، اضطراب کارایی، مشکلات متقابل زناشویی، مشکلات موقتی و گذرا مثل فقدن خلوت، اطلاعات غلط یا جهالت و بقایای گناه فرهنگی تولید شده، طبقه خفیف را تشکیل می دهند. بسیاری از گروههای فرهنگی اجتماعی ارزش زیادی به توانایی جنسی می دهند. همزمان دسترسی به اطلاعات صحیح درباره عملکرد جنسی محدود است این امر باعث کسب اطلاعات غلط، توقعات غیر واقع گرایانه درباره کارایی جنسی، احساس گناه و مهار تواناییهای جنسی می شود. در طبقه خفیف اضطراب کارایی شایع ترین علت نارسایی نعوظ می باشد. اضطراب کارایی همیشه مشکل جوانان نمی باشد گاهی با افزاش سن در مردان سالم هم به علت کاهش میل و توانایی جنسی ایجاد می شود.

طبقه میانی اضطراب شامل ترس از صمیمیت و تسلیم، ترس از دست دادن کنترل، تعارضات جدی زناشویی، فقدان ارتباط یا جاذبه برای شریک جنسی و ترس از طرد شدگی می باشد. معمولا این عوامل ریشه در تابلوهای فرهنگی، مذهبی و تجارب کودکی یا مشکلات متقابل زناشویی دارند.

اضطرابهای طبقه عمیق شامل مشکلات جدی در رابطه است که ریشه در تعارضات عمیق درونی مثل تعارضات در رابطه والدین و زنای با محارم دارد.

کاپلان معتقد است هر چه علت اضطراب عمیق تر باشد درمان اختلال عملکرد جنسی مشکل تر می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط