مهمترین بیماریهای عضلات اجسام غاری

doctor-041

مهمترین بیماریهای عضلات اجسام غاری فیبروز به دنبال پریاپیسم و یا پلاک های فیبروتیک به دنبال بیماری پیرونی (Peyronies) می باشد.

گرفتاری عضلات اجسام غاری به دنبال بیماریهای شدید شریانی، انژیوپاتی دیابتی و بالا رفتن سن بخوبی مشخص نشده است. برای تشخیص بیماریهای عضلات اجسام غاری معاینه فیزیکی، اولتراسون و کاورنوزوگرافی کافی نمی باشد حتما باید بیوپسی اجسام غاری انجام شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط