بررسی اختلالات روحی در بیماران ناتوانی جنسی

doctor-045

در دهه گذشته ناتوانی جنسی را به دو دسته اختلالات عضوی و پسیکوژنیک طبقه بندی می نمودند وقتی ناتوانی جنسی در ارتباط با یک بیماری شناخته شده بود آن را در دسته اختلالات عضوی و در غیر این صورت آن را در دسته اختلالات پسیکوژنیک قرار می دادند.

برای تشخیص علل ناتوانی جنسی ارزش الگوی بیماری بیشتر از وجود یا عدم وجود ضایعات عضوی می باشد چون ناتوانی جنسی پسیکوژنیک به علت تغییرات روحی ایجاد شده و معمولا دارای تظاهرات خاصی است. سابقه شروع ناگهانی ناتوانی جنسی، نعوظ ناقص با همسر، نعوظ کامل با همسر دوم، نعوظ کامل با استمناء، نعوظ طبیعی شبانه همراه با نعوظ غیر طبیعی در روز، همه نشانه ای از اختلالات پسیکوژنیک هستند. اختلالات پسیکوژنیک در ارتباط با اضطراب، احساس گناه یا ترس، فشارهای روحی، موانع ایجاد شده توسط همسر و یا مذهب می باشند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط