شریانهای آلت تناسلی و سلامت آن برای انسان

doctor-021

روش شستشوی گزنون در حین تحریک جنسی با دیدن یک وسیله خوب برای بررسی اختلالات پسکوژنیک نعوظ می باشد. با بررسی منحنی پاک شدن ماده رادیوایزوتوپ می توان اختلالات شریانی یا وریدی را پیدا نمود. برای انجام این روش نیاز به رادیوایزوتوپ و دستگاه ویدئو می باشد.

با معرفی تزریق داروهای وازواکتیو به داخل اجسام غاری راه جدیدی برای تشخیص بیماریهای عروقی آلت تناسلی پیدا شد. داروهای وازواکتیو که به داخل اجسام غاری تزریق می شوند شامل پاپاورین، پاپاورین به اضافه فنتولامین و پروستاگلاندین E1 می باشند. این روش یک وسیله خوب و دقیق جهت بررسی سیستم عروقی آلت تناسلی می باشد. ندرتا هیجانات و اضطرابهای روحی می توانند بر روی پاسخ به دارو اثر بگذارند بنابراین توصیه می شود در صورتی که به دنبال تزریق، نعوظ نسبی ایجاد شد تزریق بعدی پس از ایجاد ارتباط عاطفی با بیمار و در محیطی آرام انجام گیرد.

در مطالعه انجام شده در بیمارستان سینا چندین مورد از بیماران که به تزریق اول پاسخ نسبی داده بودند در تزریقات بعدی نعوظ کامل ایجاد شد. نکته قابل توجه اینکه جواب منفی به تزریق یعنی عدم نعوظ یا نعوظ نسبی شاخص تشخیصی نمی باشد، اما در صورتی که 12 دقیقه پس از تزریق حداکثر 60 میلی گرم پاپاورین نعوظ کامل ایجاد شود دلیل جریان خون شریانی کافی و مکانیسم وریدی بدون نقص می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط