بررسی عمل اعصاب حسی و حرکتی آلت تناسلی

doctor-016

از آزمایش بیوتسیومتری می توان جهت بررسی کیفیت عمل عصب پشتی آلت استفاده نمود.

در این روش به وسیله دستگاهی که تولید لرزش Vibration می کند ابتدا آستانه درک حس لرزش در انگشتان دست و شست پا اندازه گیری می شود. در مرحله بعد آستانه درک حس لرزش در آلت تناسلی نیز اندازه گیری می گردد. در یک فرد سالم که اختلال حسی نداشته باشد آستان درک حس لرزش در انگشتان دست، شست پا و آلت تناسلی مشابه هم خواهد بود.

فقدان حس لرزش اولین علامت نوروپاتی دیابتی می باشد. ادعا شده که این آزمایش ارزش بیشتری در مقایسه با دیگر آزمایشها برای تعیین اختلالات حسی آلت تناسلی دارد.

روش پتانسیل تحریکی:

الف- پتانسیل تحریکی ساکرال:

در این روش پوست آلت توسط الکترود تحریک شده و به وسیله گیرنده هایی جواب عضلات بولبوکاورنوس ثبت می شود. در حالت طبیعی زمان بین تحریک و جواب بولبوکاورنوس 25 میلی ثانیه می باشد. در این روش شاخه های آوران و وابران عصب پودندال بررسی می شوند.

ب- پتانسیل تحریکی تناسلی- مغزی:

در صورتی که اختلالات عصبی در مراکز بالاتر از نخاع ساکرال باشند به وسیله روش تحریک پتانسیل ساکرال قابل بررسی نخواهند بود. بنابراین برای بررسی مراکز بالاتر از روش پتانسیل تحریکی تناسلی- مغزی استفاده می شود.

در این روش آلت تناسلی توسط الکترود تحریک شده و فعالیت مراکز خاص مغز توسط EEG ثبت می گردد همچنین یک الکترود در ناحیه اولین مهره کمری برای ثبت فعالیت نخاع ساکرال گذاشته می شود. در یک فرد سالم فاصله زمانی بین تحریک آلت تناسلی و فعالیت مغزی 40 میلی ثانیه می باشد که 12 میلی ثانیه آن مربوط به فاصله بین تحریک آلت تناسلی تا اولین مهره کمری و 28 میلی ثانیه آن مربوط به فاصله بین نخاع ساکرال تا مراکز مغزی می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط