سیستم تناسلی خارجی مردان

doctor-consultation

سیستم تناسلی خارجی مردان شامل آلت تناسلی و کیسه بیضه می باشد. شکل هر کدام از اینها متناسب با نقش فیزیولوژیکی آنها یعنی خارج کردن ادرار، ذخیره و تخلیه مایع منی است. آلت تناسلی شامل ریشه، تنه و کلاهک می باشد. ریشه قسمتی از آلت تناسلی است که در محل صفحه تناسلی ادراری (دیافراگم اروژنیتال) به بدن متصل می شود. تنه شامل سه جسم اسفنجی قابل اتساع، دو عدد crura و یک bulb می باشد. هر crura به سطح تحتانی استخوان ایسکیوم طرف خودش متصل شده و از آنجا به طرف سطح تحتانی استخوان عانه رفته، در کنار عضله ایسکیوکاورنوس قرار گرفته و سپس به کرورای طرف مقابل متصل می شود در این ناحیه به کرورا جسم غاری (corpous cavernous) می گویند که در سطح پشتی طرفی آلت قرار گرفته و به زیر کلاهک آلت ختم می شود. بولب یا پیاز آلت تناسلی در ناحیه فضای پرینیال سطحی بین دو جسم کرورا قرار دارد. سطح فوقانی بولب به سطح تحتانی دیافراگم اروژنیتال (صفحه تناسلی ادراری) متصل می باشد. سطح تحتانی آن هم توسط عضله بولبوکاورنوس پوشیده شده، در مرکز آن هم پیشابراه و در اطراف پیشابراه جسم اسفنجی وجود دارد سپس در ابتدای اجسام غاری جسم اسفنجی در داخل شیار بین دو جسم غاری قرار می گیرد. در انتها جسم اسفنجی بزرگ شده، تشکیل کلاهک آلت را می دهد.

کلاهک آلت از تنه به وسیله یک تنگی که به آن گردن می گویند جدا می شود. به قسمت برجسته دور کلاهک آلت (corona glandularis) می گویند. در قسمت نوک کلاهک شیار عمودی وجود دارد که به آن سوراخ پیشابراه می گویند. کلاهک توسط دو لایه پوست که به آن حشفه می گویند پوشیده شده است. بر روی قسمت میانی حشفه (پرپوس) مقابل پیشابراه یک چین پوستی وجود دارد که به آن فرنولوم می گویند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط