افزایش فشار کاری بر پرستاران

depositphotos_1525631_original-nurse

 

با توجه به کمبود پرستار در جامعه و تربیت بهیارها و کمک پرستارهای مختلف بازهم نیازمند نیرودر این حیطه هستیم مدیریت نظام پرستاری کشور اذعان کرد فشار کاری روی قشرپرستار در جامعه بسیار زیاد است اما آموزش های لازم برای انواع درمان ها به کمک پرستاران نیر قابل قبول و کافی نیست !

رییس سازمان نظام پرستاری با اشاره به کمبود پرستار در بیمارستان‌ها گفت:به دلیل این که بهیارها منافع مالی خود در نظر دارند رده بهیاری را حذف و افرادی را به عنوان کمک پرستار جذب کنند واصلاح کمبود پرستار باعث سوق پیدا کردن این قشر به سمت بیمارستان ها می شود.او اظهار داشت: این افراد نه از دانش و آکادمیک برخوردارند و نه اطلاعات لازم را جهت خدمت کسب کرده اندو همچنین دخالت کمک پرستاران در امور درمانی باعث ایجاد مشکلاتی برای بیماران و خودشان می شود و با توجه به آشنایی نبودن آنان با امور و احتیاطات درمانی ممکن است به بیماری های مختلفی مبتلا شوند.

علی محمد آدابی رییس سازمان نظام پرستاری با اشاره به کمبود پرستار در بیمارستان‌ها گفت: فشار بیش از حد ناشی از ارجاع بیماران به طرح تحول نظام سلامت (که بیمار را با مشکل مواجه می‌سازد) پرستاران را با فشار کاری مضاعف روبه‌رو کرده است. عدم استقبال از شغل پرستاری و کاردرمانی به لحاظ سختی کار زیاد و دریافتی ناکافی از دلایل کمبود پرستار در بیمارستان است.

به گفته وی، اصلاح کمبود پرستار باعث سوق پیدا کردن این قشر به سمت بیمارستان ها می شود.
آدابی با اشاره به اینکه بعضی از مسئولان به دلیل منافع مالی اقدام به جذب کمک پرستار کرده‌اند، اظهار داشت: این افراد نه از دانش و آکادمیک برخوردارند و نه اطلاعات لازم را جهت خدمت کسب کرده اند.
ریس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه افراد با داشتن حداقل معدل هم می توانند کمک پرستار شوند، تصریح کرد: کمک پرستاران حتی تمایل به انجام حداقل ترین خدمات را نیز ندارند و آموزش های تئوری و عملی که به این افراد داده می‌شود، از نظم و انسجام خاصی برخوردار نیست.
وی با اشاره به دخالت کمک پرستاران در امور درمانی ابراز داشت: دخالت کمک پرستاران در امور درمانی باعث ایجاد مشکلاتی برای بیماران و خودشان می شود و با توجه به آشنایی نبودن آنان با امور و احتیاطات درمانی ممکن است به بیماری های مختلفی مبتلا شوند.
آدابی بیان کرد: سرسری گرفتن مطالب و وظایف کمک پرستاری باعث می شود این افراد در صدد انجام وظایف مشابه با اقدامات پرستاران بر آیند که همین امر منجر به ایجاد مخاطره در بیماران می شود.
ریس سازمان نظام پرستاری بیان کرد: اگر کمک پرستاری جان بیماری را به مخاطره اندازد مسئولین این حق را دارند که هیچگونه مسولیت و تعهدی را در خصوص مخاطرات شغلی این افراد نپذیرند.
وی با بیان اینکه بهیاران به عنوان همکار پرستار در بخش ها تربیت شده‌اند، اضافه کرد: 21 مرکز در سطح کشور بالای 100 نفر پذیرش بهیار داشتند که بعد از اتمام دوره سوم راهنمایی، سه سال دوره بهیاری را تحت نظر مربیان کارآزموده در مراکز می گذراندند.
آدابی با اشاره به اینکه بهیاران بعد از اتمام سه سال زمان قابل توجهی را زیر نظر مربیان در محیط های درمانی به عنوان کارآموز خدمت می کنند، افزود: گویا افرادی به دلیل دنبال کردن منافع مالی و نداشتن احساس مسئولیت در قبال کمک پرستارانی که به دلیل کم تجربگی جان بیماران را به مخاطره می‌اندازند، قصد حذف رده بهیاری و سوق دادن افرادی به سمت شغل کمک پرستاری را دارند.
آدابی یادآور شد: اگر مدیریت منابع مالی درست اجرا شود با یک سوم منابع می توان 2 برابر این اهداف را تامین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال شده در 6 آبان 1395 توسط