مراکز اختصاصی نعوظ در سیستم عصبی مرکزی

doctor

با پیشرفت در شناخت قسمتهای مختلف مغز، مشخص شده که قسمتهای Supralimbic مغز مسئول فعالیتهای روحی جنسی می باشند. همچنین با تحریک قسمتهایی از مغز توسط الکترود توانسته اند در حیوانات نعوظ ایجاد کنند.

شرط بقاء موجودات زنده تماس جنسی است از این جهت اکثر قسمتهای مسئول نعوظ در تشکیلات Limbic قرار دارند.

سیستم Limbic یک قسمت از ساقه مغز است که شامل هسته های بویایی، و هیپوکامپوس می باشد و همه اینها در ارتباط با تالاموس، هیپوتالاموس و بافتهای supra cortical هستند. چون امکان بررسی سیستم عصبی مرکزی در انسان زنده وجود ندارد با مطالعه میمونها مشخص شده که مراکز اختصاصی نعوظ در هیپوکامپوس، قسمتهای از papex circuit، در قسمت قدامی gingulate gyrus و قسمت قدامی تالاموس و قسمت Mamilo Thalamic tract و Mamillary body قرار دارند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 آبان 1395 توسط