درمان و بهبود اسکیزوفرنی

476167-schizophrenia

هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد یک داروی نرولپتیک خاص یا گروهی از داروها بهتر از بقیه هستند با جود اینکه مطالعاتی وجود دارد که پیشنهاد می کنند داروهای نامرسوم ممکن است بهتر از داروهای قدیمی تر باشند ولی این داده ها هنوز بحث برانگیز و متناقض می باشند. آنچه مشخص است این است که درمان دارویی به موقع نشانه ها و پیش آگهی را در اکثر بیماران بهبود می بخشد.

چگونه نتیجه ی بیماری به درمان مربوط می شود؟درمان سریع پیش اگهی بیماری را بهتر می کند عوامل مهم دیگر برای نتیجه ی خوب عبارتند از:

  • رابطه ی خوب کودک و خانواده اش با تیم درمانی
  • پایداری و تداوم درمان فرار نکردن از قرار ملاقات ها، مصرف داروها و غیره.
  • مشارکت در درمانهای مختلف (روان درمانی فردی، دارو درمانی، خانواده درمانی، گروههای چند خانواده ای، توانبخشی).
  • عدم سوء مصرف مواد
  • به حداقل رساندن عوامل فشارزا و استرس آور
  • درمان سریع نشانه ها هنگام عود مجدد بیماری

 

ارسال شده در 1 آبان 1395 توسط