علائم مربوط به پیش آگهی بیماری اسکیزوفرنی

dt_160218_pill_bottle_question_mark_800x600

چه اطلاعاتی در مورد پیش آگهی بیماری در دست است؟همانطور که نشانه های اسکیزوفرنی گوناگون و متغیر است عواقب این بیماری هم متغیر می باشد اختلالات بیماری های مختلف به درجات مختلفی زندگی هر بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد. معمولا روند صعودی و نزولی دارند که با میزان بستری شدن و مقدار کمک و حمایت دریافتی از منابع حمایت بیرونی مشخص می شود.

با وجود این نظر کلی به این صورت است:

  • کودکان و نوجوانانی که قبل از بیماری عملکرد بهتری دارند معمولا پیامد بهتری دارند. به طور کلی پیامدهای بهتر با دوره های کوتاه و نشانه های جزیی ارتباط دارند و به بازگشت عملکرد عادی منجر می شوند.
  • دخترها نسبت به پسرها، برای داشتن عملکرد بالاتر پیش آگهی بهتری دارند همچنین بیمارانی که نابهنجاری های ساختاری آشکاری در مغز ندارند هم پیش آگهی بهتری دارند.
  • پیش آگهی بدتر با موارد زیر مشخص می شود: شروع تدریجی یا موذیانه ی بیمار، نابهنجاری ساختاری مغز، شروع نشانه های بیماری در سنین پایین تر، وجود نشانه های منفی در آغاز بیماری، و ناتوانی بیمار در بازگشت به عملکرد اولیه پس از دوره های حاد بیماری.
  • اسکیزوفرنی نوجوانی با سیر بالینی وخیم تری رابطه دارد و به نظر می رسد نسبت به روان پریشی عاطفی نوجوانی و اسکیزوفرنی بزرگسالی، بیماری بدتری باشد. مطمئن شوید که تشخیص مطرح شده تا حد ممکن قطعی باشد ممکن است بعضی وقتها ماهها یا سالها طول بکشد تا اطمینان حاصل شود.
  • ممکن است پس از دو یا سه سال نخست بیماری، نشانه ها و عملکرد بی تغییر بماند بدون آنکه بیماری وخیم تر شود.
  • اسکیزوفرنی نوجوانی با عملکرد بسیار ضعیف اجتماعی ارتباط دارد. طی مطالعه ای مشخص شد که 50 درصد این نوجوانان در زندگی بزرگسالی هیچ رابطه ی دوستی یا عاشقانه ای برقرار نکرده بودند در حالیکه در مقایسه با آنان تنها دو درصد بیماران دچار روان پریشی عاطفی این چنین بودند. تقریبا 21 درصدشان دوست دختر یا دوست پسر نداشتند و بسیاری شان همچنان به والدینشان وابسته بودند.
  • 10 سال پس از تشخیص اسکیزوفرنی تقریبا 50 درصد افرادی که مبتلا به اسکیزوفرنی تشخیص داده شده بودند به طور کامل بهبود یافته بودند یا پیشرفت های چشمگیری بدست آورده و می توانستند در زندگی شان عملکرد خوبی داشته باشند. تقریبا 25 درصدشان نسبتا بهبود یافته بودند اما همچنان به حمایت های زیادی نیاز داشتند و 15 درصد بهبود نیاتفه و به مراقبت و بستری مداوم نیاز داشتند.
  • بیش از 10 درصدشان اقدام به خودکشی می کنند.
  • وجود تاریخچه ای از اسکیزوفرنی در خانواده ی اصلی یا خویشاوندان درجه ی یک علامتی است که بر پیش آگهی بد دلالت می کند.
  • اقدام و درمان سریع پس از ظهور نشانه ها به پیش آگهی خوب درمانی منجر می شود. برای اطلاعات بیشتر پرسش بعدی را بخوانید.

ارسال شده در 1 آبان 1395 توسط