مشاغل پاره وقت برای بیمار اسکیزوفرنی

bigstock_brain_24051086

 

آیا برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی رشته های فنی حرفه ای یا مشاغل پاره وقت مناسب تر از دانشگاه و دبیرستان هستند؟برنامه های آموزش فنی حرفه ای یا مشاغل پاره وقت برای ن دسته از کودکان یا نوجوانانی مناسب است که به خاطر بیماری شان نقص های شناختی و عملکردی دارند.

واضح است که این موضوع به سطح علاقه، مجموعه مهارت و ظرفیت عملکردی دانش آموز بستگی دارد مثلا اگر فردی به طور خاصی به خودرو علاقه دارد ترجیحا می توان وی را به سمت حرفه ی مکانیکی و تعمیر خودرو سوق داد که می تواند وسیله ی امرار معاش عالی و لذت بخشی برایش باشد. همین طور می تواند مشاغلی را در نظر بگیرد که نیازمند تماس مداوم با دیگران نباشد.

این شغل مورد استفاده در مثال مکانیک و تعمیر کار خودرو در مقایسه با سایر مشاغل خدماتی (مثل کارمند یا فروشنده) که مستلزم تعامل و برخورد بسیار زیاد با دیگران است و فشار  استرس بیشتری دارد برای او مناسب تر است.

این موضوع می بایست هر چه زودتر با مدیر و مشاور تحصیلی مدرسه مطرح شود. در صورتی که دفتر مرکزی یا دفتر ناحیه خدمات تخصصی تری برای ارزیابی و سپس توصیه ی مسیرهای شغلی مناسب و برای کودک، مبتلا به اسکیزوفرنی داشته باشند حتی بهتر است به آنجا سر بزنید. این موضوعی است که می بایست با خود کودک مطرح شود آن هم در یک بازه ی زمانی طولانی و به شیوه ای که برای او فشارزا، تهدید کننده و هیجان آور نباشد برای بررسی این موضوع تا دقیق ی آخر صبر نکنید.

ارسال شده در 1 آبان 1395 توسط