چگونگی پیشگیری از خودکشی بیماران اسکیزوفرنی

khodkoshi3

 

چه تعداد از بیماران کم سن و سال مبتلا به اسکیزوفرنی دست به خودکشی می زند؟ چگونه می توانیم از خودکشی آن ها جلوگیری کنیم؟یک دهم بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دست به خودکشی می زنند یعنی از هر 10 بیمار یک نفر. تنها دو درصد این بیماران در پاسخ به توهمات شنیداری آمرانه دست به این کار می زنند.

عوامل خطر ساز پیشنهادی برای خودکشی در اسکیزوفرنی عبارتند از: مرد بودن، توقع عملکرد خوب از خود، سطوح تحصیلی بالا، مزمن بودن بیماری، تشدید بیماری، مرگ یکی از عزیزان، دسترسی به اسلحه های خطرناک و مواد سمی، و مواجه شدن با یک بحران.

برای جلوگیری از اقدام یا ارتکاب به خودکشی توجه به تامی جوانب مرابت از بیمار ضروری است طی هر انتقالی در زندگی بیمار مثل مراحل انتقالی زندگی، ترخیض از بیمارستان و برگشتن به جامعه می بایست در کنار هر نوع ارزیابی مرسوم، ارزیابی خطر خودکشی هم انجام شود.

زمانی که کودک در مورد خودکشی صحبت می کند این موضوع می بایست جدی تلقی شود چرا که این کار اغلب درخواستی برای کمک است.

دارو درمانی برای بهبود این مسئله مفید است. شواهدی وجود دارد که نسل دوم داروهای ضد روان پریشی در درمان این نشانه ها موثرتر از ضد روان پریشی های نسل اول است. در صورت تداوم افکار خودکشی مشخص شده که کلوزاپین نسبت به سایر ضد روان پریشی ها موثرتر است. درباره ی این موضوع با روانپزشک فرزندتان صحبت کنید.

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط