آیا متجاوزین جنسی مبتلا به اسکیزوفرنی هستند؟

istock_000010194895_medium

 

متجاوزین جنسی چطور افرادی هستند؟ آیا مبتلا به اسکیزوفرنی هستند؟متجاوزین جنسی به گروه ناهمگنی از بیماران اطلاق می شود. کسانی که به طور مزمن به بیماری روانی آزار جنسی مبتلا باشند به عنوان گروهی منحصر به فرد مطرح می شوند که درمانشان چالش برانگیز است.

طی مطالعه ای مشخص شد که 7 درصد متجاوزین جنسی به اسکیزوفرنی و 2 درصد به اسکیزوفراکتیو مبتلا هستند. بسیاری از آنان اختلال سوء مصرف مواد یا الکل، هم چنین سایر مشکلات از جمله افسردگی نیز دارند.

در بعضی از مطالعات انجام شده بر روی بزرگسالان دیده شد اسکیزوفرنی همراه با یک اختلال شخصیت معمولا ضد اجتماعی یا یک اختلال سوء مصرف مواد با افزایش خطر هر گونه آزار جنسی و یا آزارهای جنسی توام با پرخاشگری فیزیکی ارتباط داشت. تعداد بسیار کمی از افراد مبتلا به اسکیزوفرنی آزارگر یا متجاوز جنسی می شوند.

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط