پیش بینی خشونت بیمار اسکیزوفرنی

dt_160427_doctor_angry_violence_patient_800x600

آیا می توانیم خشونت را پیش بینی کنیم؟مطالعات قدیمی نشان داده اند که کودکان و نوجوانان مبتلا به اسکیزوفرنی قبل از این که بیماریشان تشخیص داده شود رفتارهای پرخاشگرانه یا خشونت آمیز نشان می دهند.

بندر در سال 1958 در مورد جامعه ستیزی کاذب اسکیزوفرنی صحبت کرد که نوجوانان رفتارهای ضد اجتماعی را بروز می دهند و برچسب جامعه ستیز می خورند در حالی که مرحله ی روان پریشی اسکیزوفرنی کودکی بعدها ظاهر می شود.

در حال حاضر این دیدگه دیگر به طور کامل پذیرفته شده نیست. بعضی داده ها نشان می دهند که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نسبت به جمعیت عادی خشن تر هستند مصرف الکل نسبت به اسکیزوفرنی ارتباط بیشتری با سطوح بالای خشونت دارد سایر مطالعات نشان داده اند که پنج تا ده درصد افراد متهم به قتل، شواهدی از اختلال اسکیزوفرنی دارند. به نظر می رسد احتمال این که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی قربانیان خشونت باشند به مراتب بیشتر از این است که عاملین خشونت باشند. بیشتر این اده ها از تحقیقات در مورد بزرگسالان به دست آمده است.

برای پیش بینی این که کدامیک از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی رفتارهای خشونت آمیز نشان خواهند داد تلاش هایی صورت گرفته است. عوامل خطر پیشنهاد شده عبارتند از: ضریب هوشی پایین، وجود تاریخچه ای از خشونت در گذشته، شروع بیماری در سنین پایین، سوء مصرف مواد، افسردگی، مشکلات سلوک در کودکی، مورد سوء استفاده ی جنسی یا جسمی قرار گرفتن، زندگی با افرادی دیگر در یک محیط غیر حمایتی. اگر چه در عمل پیش بینی تک ک موارد کاملا دشوار است اما در سطح نظری، پژوهش ها مشخص کردند که خطر بروز خشونت وقتی بیشتر می شود که رابطه ی بیمار با واقعیت قطع شود هذیان و توهم وجود داشته باشد، کاهش سطح عاطفه و گوشه گیری اجتماعی دیده شود.

 

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط