آیا کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی خشن و خطرناکند؟

maxresdefault

 

آیا کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی خشن و خطرناکند؟اکثر کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی خطرناک نیستند اگر چه خشونت مشکلی است که در یکی از زیر گروههای کوچک افراد مبتلا به این بیماری وجود دارد.در مطالعه ای از بزرگسالان مبتلا به اسکیزوفرنی 6/3 درصد افراد به رفتارهای خشونت آمیز جدی و 5/15 درصد به خشونت های جزئی دست زده بودند در مقایسه با آنها تقریبا 2 درصد جمعیت عمومی که ظاهرا بیماری روانپزشکی نداشتند به اعمال و رفتارهای خشونت آمیز دست زده بودند.

بعضی از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی که مشکلات دیگری از جمله سوء مصرف الکل یا مواد دارند ممکن است احتمال خطر بالاتری برای ارتکاب خشونت از خود نشان دهند. برای کنترل خشونت گهی استفاده از مداخلات دارویی (در مواقع اضطراری مسکن ها، تغییر در مقادیر داروها، یا داروهای مکمل) در کنار سایر مداخلات ضرورت دارد در مراحل تثبیت بیماری، پرخاشگری مداوم می تواند با نشانه های باقیمانده ی روان پریشی ارتباط داشته باشد که از لحاظ بالینی باید به آن توجه کرد. درمان موثر معمولا رابطه ی بین یک اختلال خاص از جمله اسکیزوفرنی و احتمال بروز خشونت را کاهش می دهد.

کلوزاپین می تواند در کاهش پرخاشگری تا حدودی موثر و مفید باشد.

تخیمن زده می شود که از بین 600 هزار بی خانمان در ایالات متحده، 20 هزار نفرشان اسکیزوفرنی یا اختلال دو قطبی دارند این داده ها در اصل مربوط به بزرگسالان است. با وجود این که در بعضی موقعیت ها از جمله پناهگاههای افراد بی خانمان مسئله ی خشونت وجود دارد. بیشتر این افراد تحت درمان نیستند و همین خطر بروز این مشکلات را بیشتر می کند.

عقیده ی کلی این است که خطر عمده ی خشونت معطوف خود بیمار است نه به دیگران.

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط