درمان سریع و زودرس اسکیزوفرنی

dt_160624_brain_question_mark_puzzle_800x600

 

چگونه می توانیم خطرات عود مجدد و نشانه های باقیمانده ی بیماری را کم کنیم؟برای پاسخ به این پرسش چنین بخش مختلف وجود دارد. بخش اول در مورد فواید درمان سریع و زود هنگام است.مطالعات نشان داده اند که درمان سریع می تواند به نتایج بالینی بهتری منجر شود در حالی که تاخیر در درمان به نتایج بدتری می انجامد.

  • بیمار زمانی نتیجه ی بسیار بهتری می گیرد که داروهایش را مصرف کند تا این که فقط رون درمانی بگیرد.
  • در صورتی که درمان دیرتر و پس از ظهور مجدد دوره ی روان پریشی آغاز شود توهمات و هذیانها بسیار شدیدتر خواهند بود.
  • هر چه بیمار برای درمان دوره ی روان پریشی بیشتر معطل کند بهبود بیماری هم طولانی تر خواهد بود.

مطالب زیر در مورد درمان سریع و مصرف منظم داروهاست:

دوم، داروها می باست به کمترین مقدار کاهش داده شود به صورتی که هم اثر بخش باشد و هم کمترین عوارض جانبی را داشته باشد. این قانون که اگر مقداری از چیزی خوب است بیشترش بهتر خواهد بود در دارو درمانی همیشه کاربرد ندارد.

ممکن است یک نفر محدودیت پایینی داشته باشد یعنی با افزایش دوز دارو اثربخشی تغیر نکند ولی عوارض جانبی بیشتر شود. برخلاف تصور اکثر مردم بعضی از داروها در مقادیر ضعیف تر عمل می کنند. هر چه بیمار درمانرا بهتر تحمل کند تمایلش برای پیروی و متابعت از داروها هم بیشتر خواهد بود.

بدون مشورت با روان پزشک معالج داروها را قطع نکرده یا تغیر ندهید. اگر پزشک دیگری داروهای جدیدی را تجویز کرد مطمئن شوید که روانپزشک معالج از این داروها خبر دارد در این صورت اگر خطر قابل توجهی برای تداخل دارویی وجود داشته باشد وی می تواند تصمیمات لازم را بگیرد.

مصرف داروها را از قلم نیندازید. در صورتی که به اشتباه یک بار مصرف دارو فراموش کردید با روانپزشک خود صحبت کنید او باید تصمیم بگیرد که می بایست وعده ی بعدی دارو را دو برابر و یا به مقدار عادی مصرف کنید.

بدون صحبت با روانپزشک و روانشناس روش درمانی تان را تغییر ندهید مخصوصا اگر روش فعلی درمان موثر باشد.

تا جایی که ممکن است از استرس ها و تغییرات بزرگ دوری کنید البته اتفاقات لاجرم رخ می دهند ولی در صورت امکان اگر فردی بتواند تغیر یا استرسی را پیش بینی کند به عنوان مثال فارغ التحصیلی و ورود به مدرسه ی جدید، جابجایی، تولد فرزند جدید و غیره خودش را برای مقابله با آن آماده می کند در مورد این موضوع با تیم درمانی صحبت کنید.

همان طور که می بینید زمانی که به حالت با ثباتی دست یافتید سعی کنید از اعمال تغییرات و دگرگونی ها در درمان و از هر نوع استرسی اجتناب کنید.

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط