ثبات اختلال اسکیزوفرنی و درمان سرپایی

vitamin-bottle-800

در حال حاضر فرزند ما به حالت با ثبات رسیده، داروهایش را مصرف می کند، وضعیتش نسبتا خوب است. به چه نوع درمانهای سرپایی دیگری نیاز داریم؟بهترین شرایط زمانی حاصل می شود که کودک در مرحله ی با ثبات قرار داشته باشد خانواده اش حمایت کننده باشند به طور منظم داروهایش را مصرف کند و بتواند در مدرسه حضور یابد. سیستم های حمایتی در اجتماع کاملا کمک کننده هستند و با برداشتن بخشی از بار این مسئله به خانواده کمک می کنند.


نمونه هایی از درمانهای سرپایی که نسبت به جلسات درمانی روزانه یا فوق برنامه کمتر متمرکز هستند عبارتند از:
• گروه درمانی، برای پرداختن به موضوعاتی از قبیل مسایل کنترل خشم و تقویت مهارتهای اجتماعی
• گروههای حمایتی برای برقراری تماس با دیگر کودکانی که بیماری مشابه دارند.
• برنامه های مدیریت اجتماع که می توانند ارتباط بیماران را با بخش هایی مثل گروههای وکالتی حمایت قانونی و اردوگاههای تابستانی فراهم کنند.
• خدمات درون منزل از جمله مربی های خصوصی و درمانگران رفتاری که به خانه می آیند و با کودک و خانواده اش کار می کنند.
• درمان فردی
• درمان خانوادگی
• نظارت بر درمان دارویی
در بین متخصصین علاقه ی فزاینده ای نسبت به مفهوم توانبخشی روانپزشکی وجود دارد مبنی بر این که با ارتقا و بهبود عملکردهای شغلی و اجتماعی می توان به ایجاد و بازسازی زندگی موثر امیدوار بود. عملکرد فرد بسیار مهمتر از بهبود کامل نشانه هایی همچون هذیان و توهم می باشد. در این مدل برای افزایش بهبودی و کسب نتایج بهتر تمامی درمانهای فوق ترکیب می شوند.

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط