تسهیلات اقامتی درمانی برای اسکیزوفرنی

medicacion-para-la-esquizofrenia-670x385-777x437

تسهیلات اقامتی- درمانی چه نقشی دارند؟تنها زمانی که کودک یا نوجوان نتواند با امنیت و سلامت در خانه بماند استفاده از تسهیلات اقامتی- درمانی توصیه می شود.معمولا کودکی که به چنین تسهیلاتی نیاز داشته باشد بیماری شدید دارد ممکن است سابقه ی چندین بار بستری شدن توام با شکست در درمانهای سرپایی را داشته باشد و ماندن در خانه خطرات بسیار زیادی برای خود فرد و خانواده اش به وجود آورد. در این شرایط ابتدا یک تیم مطالعاتی با در نظر گرفتن بیماری روانی کودک او را در بخش درمانی مناسب قرار می دهند و درمانهای مورد نیاز را اجرا می کنند.


طبق اظهارات فوق بعضی وقتها بیماران پس از دوره ی حاد اسکیزوفرنی برای مدت کوتاهی به منظور کاهش شدت بیماری به مراکز اقامتی- درمانی می روند. این کار به آنها کمک می کند تا راحت تر به خانه بازگردند.

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط