بستری شدن بیماران اسکیزوفرنی

12

چه زمانی بستری شدن ضروری است و چه زمانی بستری شدن داوطلبانه مفید است؟ آیا می بایست کوتاه مدت باشد یا بلند مدت؟در موادری که خطر برای خود فرد یا دیگران وجود دارد کودک در خانه و یا سایر محیط ها (مدرسه، موقعیت های اجتماعی) عملکرد موثر و عادی نداشته باشد.

نشانه ها بسیار شدید باشند (هذیانها یا توهم های زیاد، امتناع از خوردن، کاتاتونیا، بی قراری، خودداری از درمان، ناتوانی از مراقبت از خود) و در شرایط پیچیده و دشواری که مشکلات پزشکی یا روانپزشکی دیگری هم وجود دارند به عنوان نمونه افسردگی یا مصرف الکل بستری شدن سریع برای کودک مبتلا به اسکیزوفرنی ضروری می باشد.به عبارت دیگر در تمام موقیت های جدی که می تواند رشد کودک را مختل سازد زمانی که والدین نمی توانند از عهده ی مشکلات برآید بستری شدن لازم است.
پذیرش در بیمارستان یا مراکز مراقبتی روانی، وابسته به قوانین ناحیه ای می تواند داوطلبانه یا اجباری باشد این که بستری شدن در بیمارستان کوتاه مدت یا بلند مدت باشد به پاسخ کودک به درمان و هم چنین در دسترس بودن منابع و امکانات درمانی ناحیه و توانایی خانواده در تهیه و تدارک امکانات درمانی بستگی دارد.
در بسیاری از موارد درهای این مراکز قفل می شود با وجود این که بیماران معمولا آزادند در محوطه ی اطراف مرکز قدم بزنند (مگر در مواقعی که بیماریشان بسیار شدید باشد یا بیمارانی که رفتارهای خشونت آمیز دارند) ولی نمی توانند بدون نگهبان یا بدون همراه و مجوز از مرکز خارج شوند.
اکثر افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در مقطعی از زندگی شان به بستری شدن نیاز پیدا خواهند کرد و شمامی بایست بررسی کنید که بیمه ی سلامت فرزندتان آن را پوشش می دهد یا خیر.
به طور کلی بستری شدن آنها تا زمانی ضرورت دارد که بیمرای به حالت ثابت درآید و درمان شود. پذیرش بیمار برای ارزیابی یا ارزیابی مجدد، انجام آزمایش ها و در صورت نیاز تغییر داروها و شروع مجدد داروهایی که سابقا قطع شده بودند ولی در حال حاضر ضروری است هم چنین درمان مسایل حادی مثل کاتاتونیا در صورتی که مسئله ی بیمار این موضوع باشد بستری و پذیرش باشد به سرعت انجام شود ضروری است.
سایر درمانها از قبیل درمان شناختی- رفتاری یا گروه درمانی را در صورتی می توان آغاز کرد که جزو تسهیلات درمانی در دسترس باشند. بسیاری از افراد احساس می کنند که ماهیت ساختار یافته بستری شدن (صرف وعده های غذایی در ساعات کاملا معین غیر قابل تغییر، برنامه و جدول زمانی دارویی و جلسات درمانی) نقش بسیار مثبتی در بازگشت بیمار به واقعیت بازی می کند. برخی این را محیط درمانی نامیده اند. پس از ترخیص بهتر است قبل از این که کودک به خانه بازگردد یا وارد برنامه های درمان روزانه شود وارد مراکز نیمه بیمارستانی از قبیل مراکز درمانی- اقامتی شود. زیرا دیده شده برخی از بیماران در این مراکز عملکرد خوب و بهبودی از خود نشان می دهند.

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط