آیا گروه درمانی برای اسکیزوفرنی وجود دارد؟

terapia

آیا گروه درمانی برای اسکیزوفرنی وجود دارد؟بله دو نوع گروه وجود دارد. یک نوع از آنها گروه حمایتی و دیگری گروه درمانی واقعی است. گروه اول ممکن است هم کودکان و هم والدین را در خود بگنجاند در حالی که گروههای درمانی معمولا فقط به خود کودکان بیمار محدود می شود.


از آن جا که گروههای حمایتی فهم و پذیرش متقابل را فراهم می آورند می توانند بسیار مفید و موثر واقع شوند. کودکان می توانند حس همدردی و همراهی را با افراد دیگری که با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می کنند تجربه نمایند. راهبردهای موثر به کرات مورد بحث قرار می گیرند این که چگونه می توان با علائم بیماری کنار آمد چگونه می توان فعال تر شد چگونه می توان دوست پیدا کرد و چگونه می توان با مردم بهتر کنار آمد. (آموزش مهارت های اجتماعی)
بازبینی اخیر اکثر مطالعات صورت گرفته نشان داده است که گروه درمانی در 80 درصد مطالعات بر روی بیماران سرپایی و 67 درصد بر روی بیمارن بستری موثر بوده است. گروههای بلند مدت بیشتر از گروههای کوتاه مدت و گروههای فعالیت محور نسبت به گروههای بینش محور اثر بخشی بیشتری داشتند. بهترین تعداد بیماران در هر گروه بین پنج تا هشت نفر می باشد. جلسات بیماران بستری سه تا پنج بار در هفته و به مدت تقریبا یک ساعت و گروههای بیماران سرپایی به صورت هفتگی و به مدت 60 تا 90 دقیقه است. شواهدی وجود دارد مبنی بر این که گروهها به کاهش عود بیماری و بستری شدن
می انجامد. بیشتر این مطالعات 95 درصد همراهی و مشارکت بیماران را در گروهها گزارش کرده اند که نشان دهنده ارزشمندی این برنامه ها از دید بیماران می باشد.

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط