آیا خانواده درمانی مفید است؟

couple_family_therapy

 

زمانی که یکی از اعضای خانواده بیماری روانی جدی و سختی داشته باشد سایر افراد نیز پریشان و آشفته می شوند. در گذشته والدین به خاطر بیماری کودک سرزنش می شدند. خانواده ها باید در مورد بیماری کودک آموزش ببینند تا بتوان حمایت کننده باشند.

به علاوه ممکن است برای مدیریت اسکیزوفرنی در خانه به کمک نیاز داشته باشند. ارتقا و بهبود تعامل و ارتباط بین اعضای خانواده برای کودک بیمار که سرگشتگی و آشفتگی را تجربه می کند، بسیار مفید و کمک کننده است.

آموزش روانی خانواده، فهیم بیماری و گزینه های درمانی را افزایش می دهد و به آنها کمک می کند تا راهبردهایی برای مقابله و کنار آمدن با علائم اسکیزوفرنی ایجاد و اتخاذ کنند.

ارسال شده در 29 مهر 1395 توسط