درمان شناختی رفتاری اسکیزوفرنی

cognitive-behavioral-therapy

درمان شناختی رفتاری نوعی درمان غیر دارویی است که به بیمار کمک می کند تا به غیر منطقی، غریب، یا نامتناسب بودن افکار و باورهایش پی ببرد. افکار و ادراک های نادرست به واکنش ها، هیجانات و عواطف منفی منجر می شود که برای بیمار ویرانگر است. این درمان می کوشد تا با نشان دادن نادرستی و تحریف افکار، از بروز عواطف منفی جلوگیری کند. گام بعدی جایگزینی آنها با افکار کارآمد، واقع گرایانه و کمک کننده و سپس بهبود رفتارهاست.

این درمان بسیار منطقی، عینی و کاربردی است. درمان شناختی رفتاری در فهم علت رفتارهای کنونی بیماران کنکی نمی کند بلکه فقط تلاش می کند تا در رفتارهای غیر منطقی آن ها تغییراتی ایجاد شود. درمانگر فنونی را اتخاذ و استفاده می کند که متناسب با سن رشدی کودک است.

این درمان نیازمند انگیزه و علاقه از جانب بیمار و خانواده اش است زیرا فنونی که ضمن جلسه ی درمانی آموخته می شوند می بایست در خانه تمرین و استفاده شود و تدریجا به زندگی کودک وارد گردد.

این فنون بی خطر بوده و هیچ گونه عوارض جانبی ندارند. در این شیوه هیچ دارویی استفاده نمی شود. با این حال ممکن است چندین هفته یا یک ماه طول بکشد تا نتایج درمانی خودشان را نشان دهند.

درمان شناختی رفتاری در اسکیزوفرنی فقط به عنوان درمانی جانبی استفاده می شود و زمانی به کار می رود که کودک به حالت با ثبات رسیده باشد و برخی نشانه ها با درمانهای دارویی به طور کامل برطرف نشده باشند. با این حال بیمه همیشه هزینه ی این نوع درمان را متقبل نمی شود.

ارسال شده در 29 مهر 1395 توسط