عوارض جانبی داروهای ضد روان پریشی چیست؟

gettyimages-200249356-001-56e4dda53df78c5ba05727c1

از آن جایی که اسکیزوفرنی اختلالی مزمن است و به درمان طولانی مدت نیاز دارد نظارت بر عوارض جانبی داروها بسیار مهم است انتخاب داروی روان پریشی پیش از تجویز و با توجه به خطرات احتمالی داروها صورت می گیرد.

تمامی داروهای ضد روان پریشی نیز می توانند عوارض جانبی داشته باشند- همان طور که همه ی داروها عوارض جانبی دارند داروهای مرسوم عوارض جانبی خارج هرمی و داروهای غیر مرسوم عوارض سوخت و سازی دارند. نقش پزشک آن است که با نظارت بر مصرف داروها، تا جای ممکن این عوارض را کاهش دهد.

ارسال شده در 29 مهر 1395 توسط