عوامل اجتماعی موثر بر دستیابی به اورگاسم

عوامل اجتماعی موثر بر دستیابی به اورگاسم
در مورد اثرات اجتماعی موثر بر اورگاسم زنان کتابها و نشریات بسیاری منتشر شده است اما به تجربه اورگاسمی مردان کمتر پرداخته شده است. عدم توجه اجتماعی نسبت به اورگاسم مرد دو دلیل عمده دارد. دلیل اول این است که انزال مرد در دوره زندگی به صورت یک نیاز بنیادی مطرح است. این عامل باعث شده که تنها خود فرآیند

دلیل اختلالات میل جنسی چیست؟

دلیل اختلالات میل جنسی چیست؟
به طور طبیعی پس از نزدیکی نوعی احساس راحتی و انبساط عضلانی و آرامش روانی در زن و مرد ایجاد می شود. اما بعضی از افراد پس از مقاربت دچار ملال و دلتنگی می شوند. چنین افرادی پس از رابطه جنسی رضایت بخش از سایر لحاظ دچار افسردگی، تنش، اضطراب و تحریک پذیری می شوند و غالبا سعی می کنند از شریک

تا چه اندازه در مورد کاهش میل جنسی اطلاعات دارید

تا چه اندازه در مورد کاهش میل جنسی اطلاعات دارید
برتراندراسل فیلسوف مشهور فرانسوی می گوید: عوامل و عقاید مخالف جنسیت در اعصار خیلی قدیم وجود داشته است و بخصوص در هر جا که مسیحیت و دین بودا پیروش شدند عقیده مزبور نیز تفوق یافته است.

نقش عوامل اقتصادی در کاهش میل جنسی

نقش عوامل اقتصادی در کاهش میل جنسی
بیشتر مردان در گروههای سنی 40 تا 60 ساله به اوج رقابت اقتصادی و شغلی می رسند و برای رفع نیازهای عمده شخصی و خانوادگی تلاش می کنند. این افراد خود را

ترس از ناکامی در ارتباط جنسی

ترس از ناکامی در ارتباط جنسی
در فرهنگ غالب، نقش مرد در فعالیت های جنسی عبارت است توانایی مرد در ارضای شریک جنسی خویش. در گذشته ترس از عمل جنسی که غالبا از وظیفه و نیاز به ارضای طرف جنسی ناشی می شد باری بود که فقط بر دوش مرد سنگینی کرد، ترسی که ناگزیر زمینه پیدایش بدفهمی را فراهم می آورد. مسایل ناشی از انزال زودرس